Dining In The Parlour
Our Parlour at The Glencarn Hotel seats 80 and caters for both large and small parties with menus to suit.
In addition to our a la carte dishes, there are special menus available.
 
For Table Reservations phone  +353 (0)42 9746666 - or email reservations@theglencarnhotel.ie
Hình ảnh có nhãn Dining area
Bar Food In The Temple Bar:
Please Note Food is Served from Thusday to Sunday Only!
 
Bar Food
Our Extensive Bar Food Menu includes some favourites, some new dishes, and some NEW Healthy Options.
Steaks are available on our Barfood & Set menus - available Thursday to Saturday until 8.30pm and Sunday until 8.00pm.
 
Hình ảnh có nhãn Lounge or bar
Banqueting & Private Functions
Black-Tie Functions, Birthdays, Christenings, Reunions, Anniversaries’, Communions, Confirmations.
We have a range of function rooms to cater for parties from 20+ with all tastes and budgets accommodated for.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities

Liên Hệ

Địa chỉ

The Glencarn Hotel
Monaghan Road
Castleblayney
Co. Monaghan
A75 AP92

Điện Thoại

+353 (0)42 9746666

Email

reservations@theglencarnhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)42 9746666

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách