Sliabh Beagh Adventures

(35 minutes from The Glencarn Hotel) Sliabh Beagh Adventures is an outdoor adventure centre that offers bike hire, battle and target archery and various team games and team-building exercises for groups. Enjoy the unspoilt natural beauty of the Sliabh Beagh region with a guided walk or cycling tour.

Website: www.sliabhbeaghadventures.ie/

Email: email@sliabhbeaghadventures.ie

Promo Video: https://youtu.be/IwaRqNnxeVU

Phone: +353 47 61000

 

 
Water Ski & Wakeboard
(2 minutes from The Glencarn Hotel) Why not take a challenge and book a lesson at Lough Muckno for either Water skiing or Wakeboarding? Can be booked as an individual or group. All lessons consist of one-on-one tuition & practice.
Open: June - October.
Tel: +353 (0)87 7402806
 
 
Irish County Quads
(20 minutes from The Glencarn Hotel) Enjoy a tour riding on an all-terrain vehicle on specially designed courses - underground tunnel, overhead bridges, water splash drive & tight corners!
Also Archery, Clay Pigeon shooting, Shuffle Board, action target  - Group or individual packages
Tel: + 353 (0)42 9378997
 
 
GR8 Entertainment
(1 min from The Glencarn Hotel) This entertainment centre has Ten pin bowling - Kids soft play area - Mega play frames - indoor astro turf pitch - Formula 1 racing - pool & games
Tel: +353 (0)42 9749955
 
 
 
Lough Mourne Clay Shooting
(10 minutes from The Glencarn Hotel) All equipment supplied. Professional coaching for beginners. Intensive training courses by arrangement
Tel: +353 (0)42 9746953

Liên Hệ

Địa chỉ

The Glencarn Hotel
Monaghan Road
Castleblayney
Co. Monaghan
A75 AP92

Điện Thoại

+353 (0)42 9746666

Email

reservations@theglencarnhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)42 9746666

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách