We Have teamed up with Integral Fitness and Leisure to offer our Guests & Members Leisure Facilities at The Glencarn Hotel.
 
For New Members please contact infocastleblayney@ifal.ie or 042 9753517 for more information on memberships and how to join.
 
For Hotel Guests who are not members of Integral Fitness & Leisure there is an additional charge to use the Leisure Facilities.
 
Adult Day Pass: €10 ( 16years +)
Child Day Pass: €5 ( Under 5’s are Free!)
Family Day Pass: €25
Family Weekend Pass: €40
 
For any enquiries please contact Reservations@theglencarnhotel.ie
Hình ảnh có nhãn Fitness centre/facilities
Facilities
  • 21 m Swimming Pool with 2m deep end
  • Heated Children’s Pool
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • 2 Steam Rooms
  • Chilled Plunge Pool
  • Cardio Vascular room
  • Weights room
Hình ảnh có nhãn Fitness centre/facilities
Opening Hours
 
Monday: 7am - 10pm
Tuesday: 7am - 10pm
Wednesday: 7am - 10pm
Thursday: 7am - 10pm
Friday: 7am - 10pm
Saturday & Sunday: 9am - 5pm
Bank Holiday Mondays: 9am - 5pm
 
Please note the pool area closes 30 Minutes prior to the club closing.
 
Swimming hats are mandatory.

Liên Hệ

Địa chỉ

The Glencarn Hotel
Monaghan Road
Castleblayney
Co. Monaghan
A75 AP92

Điện Thoại

+353 (0)42 9746666

Email

reservations@theglencarnhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)42 9746666

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách