Your Wedding... Your Way
Just simply....There's NO Wedding like a Wedding in the Glencarn Hotel.
We Only Cater for One Wedding Per Day, One Room to Dine, One Room to Dance.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities
To make an appointment to discuss your most important day, call us on +353 42 9746666 or Email: reservations@theglencarnhotel.ie to book an appointment to call in and see our Oriel or Castle Suites.
Hình ảnh có nhãn Property building
What we provide complimentary to both you and your guests:
 • Attractively furnished function rooms catering for 50 – 500 guests
 • Castle Suite up to 330 Guests,  Oriel Suite up to 500
 • Red carpet welcome
 • Civil Ceremony Licence
 • Wide choice of menus to suit your particular requirements
 • Special diets and vegetarian dishes catered for
 • Complimentary Tea/Coffee and biscuits on arrival
 • Changing room
 • Choice of table (oblong, square or round) and table plans
 • Floral decorations for all tables
 • Amplification on the top table
 • Cake stands, pillars and cake knife
 • Professional advice on all aspects of your wedding including speeches
 • Complimentary accommodation for the Bride and Groom on your wedding night
 • Car parking for up to 600
 • First Anniversary Dinner compliments of the Glencarn Hotel
Hình ảnh có nhãn Guests

Liên Hệ

Địa chỉ

The Glencarn Hotel
Monaghan Road
Castleblayney
Co. Monaghan
A75 AP92

Điện Thoại

+353 (0)42 9746666

Email

reservations@theglencarnhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)42 9746666

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách